Дистанційне навчання(література)

Твір, який читають, має теперішнє; твір, який перечитують, має майбутнє.
О. Дюма-син

  До самостійного опрацювання учням 114 групи!
Тема уроку: Повість "Тіні забутих предків"Михайла Коцюбинського
  Рід літератури : епос. 
  Жанр : повість. 
 Тема : зображення життя гуцулів на межі ХІХ-ХХ ст.; відтворення поетичного світу давніх гуцульських традицій, міфологічного світосприйняття і світовідчуття гуцулів; сильних і нестримних почуттів; органічної єдності з природою,  
 Ідея : гімн природі, чистоті людських взаємин і почуттів; засудження бездуховного життя, обмеженого дрібними потребами й інтересами. 
  Герої : Марічка Гутенюк та її родина; Іван Палійчук та його родина; Палагна — дружина Івана Палійчука; Юра, сусід Палійчуків, мольфар; щезник, нявка, чугайстир. 
  Композиція : композиція твору складається з низки епізодів, що через долю головних геро­їв передають дух життя гуцулів, їхній органічний зв’язок із природою, язич­ницьку суть вірувань, звичаїв та обрядів.
 Сюжет твору розвивається в психологічному ключі через показ не стільки зовнішніх, скільки внутрішніх подій життя Івана Палійчука. Може, саме тому фольклорне тло стало органічною частиною твору, підказало найточніші поетичні засоби творення образів. 
Поетика твору розвивається у двох напрямках. З одного боку, автор викорис­товує традиційний сюжет, з другого — вдається до складніших форм худож­ньої умовності.        
  Особливість твору полягає в підході до зображуваного, у способах сприйняття і передачі образів навколишнього світу. І тут автор ви­ступає як імпресіоніст.  
У творі письменник зображує ніби два світи — зовнішній і внутрішній. Причо­му часто зовнішній світ не деталізується, а передається точними влучними штрихами. Описи, яких у повісті немало, подаються ніби й реалістично, але в них більше уваги приділяється враженню героя, ніж просто реальному пейзажу. Захоплення внутрішнім світом героя починає сприйматися читачем як реаль­ний світ. У цьому полягає імпресіоністична структурність повісті —- відмова від традиційного сюжету, зосередження оповіді на внутрішньому конфлікті. Враження від навколишнього світу, матеріалізовані у почутті, настрої, пере­живаннях, становлять організуючий центр повісті Коцюбинського як твору імпресіоністичного. Імпресіонізм Коцюбинського слід розуміти як особливий стиль, близький до реалістичного напряму розвитку літератури. Письменник виробляє і свої специфічні засоби зображення. Йдеться про імпресіоністич­ний пейзаж у повісті «Тіні забутих предків». Напівтони, надзвичайність фун­кції світлотіні — ось що відзначає пейзаж М. Коцюбинського-імпресіоніста.
   Проблематика : 
 • гармонії людини і природи; 
 • життя і смерті; вічності й сили кохання; 
 • протиборства добра і зла; 
 • сенсу житія і щастя людини; 
 • вірності й зради; вірності кохання і деспотизму антигуманних звичаїв; 
 • ролі праці в житті людей; 
 • стосунків батьків та дітей; 
 • язичництва і християнства. 
   Художній напрям, стиль: модерний твір, у якому яскраво простежується імпресіоністична манера по­дачі матеріалу. 
   Примітки: Повість Михайла Коцюбинського написана під враженням його перебування на Гуцульщині. В основу повісті ліг мандрівний сюжет про закоханих з воро­гуючих родин, подібний до фабули трагедії Шекспіра «Ромео і Джульєтта». У творі розповідається про кохання Івана й Марічки, українських Ромео і Джульєтти. Яскраво передано побут і життя гуцулів.
Тестові завдання:
 1. Михайла Коцюбинського називають 
  (Кількість балів 1.00)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 2. Творчість М. Коцюбинського позначена рисами 
  (Кількість балів 1.00)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 3. Прочитайте уривок із новели «Intermezzo».
  Ми таки стрілись на ниві — і мовчки стояли хвилину — я і людина. То був звичайний
  мужик.
  Цей епізод становить у творі 

  (Кількість балів 1.00)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 4. У реченні «Тоді я раптом почув велику тишу» використано троп 
  (Кількість балів 1.00)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 5. Герой новели «Intermezzo» називає своєю приятелькою 
  (Кількість балів 1.00)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 6. Веселим лісовиком, що танцює і співає, у творі «Тіні забутих предків» М.
  Коцюбинського постає 

  (Кількість балів 1.00)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 7. За жанром «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського — це 
  (Кількість балів 1.00)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 8. Історія кохання Івана і Марічки в «Тінях забутих предків» подібна до історії 
  (Кількість балів 1.00)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 9. Прочитайте рядки.
  З-за галузки смереки виглядали зажурені гори, напоєні сумом тіней од хмар, що все
  стирали бліду усмішку царинок.
  Укажіть використаний троп. 

  (Кількість балів 1.00)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 10. Повість «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського написана на матеріалі 
  (Кількість балів 1.00)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  https://www.youtube.com/watch?v=cREQ9j6fEXI
  • Для самостійного опрацювання учням 115 групи!
  • Тема уроку: Життя та творчість Володимира Винниченка
  •  Володимир Винниченко (1880-1951)
   Коротка біографія:
   Прозаїк, драматург, художник, політичний діяч
   Перший голова Директорії УНР
   Автор тексту 3 із 4 Універсалів. 
   Народився у Єлисаветграді (сьогодні - Кропивницький)
   1902 — стає членом Революційної української партії (РУП)
   1905 — разом із М.Грушевським та С. Петлюрою створює Українську соціал-демократичну робітничу партію (УСДРП)
   1908  видає збірку оповідань «Краса і сила»
   1918-1919  очолює Директорію.
   1920ті  емігрує з України. У еміграції пише п'єси «Брехня», «Чорна Пантера і Білий Медвідь», «Закон», «Гріх», які мають успіх у театрах Європи. 
   Помер у 1951 році у французькому місті Мужен.
   Цікаво знати:
   У 1894 році Володимир написав поему про Запорізьку Січ, за яку отримав тиждень темного карцеру.
   У 1928 р. Винниченко виробляє свій рецепт здорового життя: «Насчёт совета, как не болеть, то он очень простой: не есть ни мяса, ни рыбы, ни даже вареного ничего. Только одни фрукты, орехи и сырые овощи».
   Микита Хрущов згадував, що на нього у дитинстві сильне враження справило оповідання Винниченка «Талісман», а головний герой цього твору надихнув керівника Радянського Союзу виступити із доповіддю про розвіннчання культу особи Сталіна на ХХ з'їзді КПРС.
  • Тема уроку: Прозові й драматичні твори. Перший український науково-фантастичний роман "Сонячна машина",його популярність у 1920-ті роки
  • Доля роману "Сонячна машина" була трагічною. В. Винниченко написав його в Німеччині, намагаючись дати світові "візитну картку" української літератури. Але на батьківщині надрукування роману було пов'язано з великими труднощами, а критика зустріла його вороже. Починалися тридцяті роки — час репресій справжніх митців, час панування вульгарно-соціологічної критики. Роман мав великий успіх, але між першим та другим друком пройшло півстоліття...
   Дія роману відбувається у 80-ті роки XX століття. Останні обіднілі аристократи, всесвітній та всемогутній капітал, таємний та трохи комічний інарак — революційна організація — і, як у багатьох фантастичних творах, учений, що захоплений винаходом засобу, який урятує людство.
   Інтрига роману заплутана. Тут і кохання, і аристократичні претензії, і революційне підпілля, і пошуки "морального вседозволення"... Але у фантастичній обгортці легко впізнати післяреволюційну бурхливу реальність України та Росії. Винниченко, змальовуючи характерні для різних прошарків суспільства типи, не дуже оптимістично дивиться на маси. З появою сонячної машини, яка забезпечує даровим хлібом, люди забувають про все: працю, обов'язки, прагнення. Натовп безчинствує, і це дуже схоже на перші часи після революції. У той час, коли свідома частина людей бореться й гине, інші живуть за девізом: усе можна! Хапай!
   Виразно даний образ ученого, який першим зрозумів небезпеку свого витвору, але в техніці бачить не ворога і не панацею, а лише засіб полегшення життя. Саме Рудольф Штор допомагає повернути людей до праці. І,несподівано, з іншого боку до того ж висновку приходить володар Всесвітнього банку Мертенс. Спочатку випробувавши всі засоби, щоб знищити машину та її винахідника, він потім бере у свої руки організацію праці й порядку.
   Політичні погляди автора, передбачення розвитку радянського суспільства в напрямку насильства над революцією, неприйняття ленінізму як політичної доктрини — усе це обумовило розгромну критику роману та більш ніж п'ятдесятирічне забуття автора. Історія повернула в інше русло, і тепер твори Винниченка стають природною частиною української літератури, з якої були силоміць виключені.
  • Завдання: пройти тестування за посиланням https://naurok.com.ua/test/sonyachna-mashina-v-vinnichenka-45398.html
  • Домашнє завдання: скласти усний твір на тему "Яким я бачу життя людства через сотню,тисячу років?"
  • Для самостійного опрацювання учням 203 групи!
  • Тема уроку : Роман у новелах "Вершники"
  •                                     Юрій Яновський «Вершники» аналіз твору 
  • Жанр  — новелістичний роман. 
  • Головні герої : Фрунзе, Мусій та Іван Половці, Данило Чабан, Швед, Чубенко, Максим, Адаменко, безіменний листоноша. 
  • Тема громадянської війни у романі «Вершники» постає у творі по-справжньому героїчною й романтичною. Автор правдиво показує трагедію цілої родини Половців, яких революція розкидала по різні ідеологічні фронти. 
  • Композиція : 
  • Особливо яскраво виявилася в цьому творі композиційна майстерність Яновського. Роман складається із восьми сюжетно завершених новел, які в сукупності передають панораму періоду громадянської війни. 
  • 1.«Подвійне коло», 
  • 2.«Дитинство», 
  • 3.«Шаланда в морі», 
  • 4.«Батальйон Шведа», 
  • 5.«Лист у вічність», 
  • 6.«Чубенко, командир полку», 
  • 7.«Шлях армій», 
  • 8.«Адаменко» 
  • Проблематика :
  •  • Трагедія роду й народу. 
  • • Розпад родини заради ідеї. 
  • • Революція і народ. 
  • • Політичні платформи різних партій і політичних сил. 
  • • Відданість справі. 
  • • Творча праця та духовні цінності. 
  • • Проблема братовбивчої громадянської війни. 
  • Особливості : 
  • • Роман складається з восьми композиційно й сюжетно пов’язаних новел. • Відсутність хронологічної послідовності в розгортанні подій. 
  • • Використання кінематографічного прийому монтажу «кадрів». 
  • • Має ознаки народної думи, героїчної поеми,новели. 
  • • Виняткових героїв автор показує у виняткових обставинах. 
  • • Головний мотив — розпад людського роду, що почався з революцією. 
  • • Правдивість і типовість у відтворенні історичних подій та змалюванні дійових осіб.
  •  Роман розпочинається новелою «Подвійне коло». Автор зразу вводить нас у шквал гарячих подій літа 1919 року. На степових просторах ллється кров чотирьох братів, обдурених, осліплених ворожими проповідями шовіністів і монархістів, націоналістів і анархістів. 
  • Новела «Подвійне коло» (коло інтересів класових і родинних) — класичний зразок художнього втілення болючих роздумів митця про непростий час в історії свого народу, коли брат убиває брата. Той «умовний» бій у степу під Компановкою символізує собою всю складну ситуацію в Україні під час громадянської війни. І хоча врешті-решт перемагає інтернаціональний загін Івана Половця, але емоційний акцент зовсім на іншому — автор не підтримує цю криваву різню, хоча вона й задля нового життя.
  • Домашнє завдання: прочитати роман та скласти характеристику одного з головних героїв.
  • Для самостійного опрацювання учням 207 групи!
  • Тема уроку: Світові мотиви підкорення людиною міста та її самоствердження в ньому.  Роман "Місто" В.Підмогильного
  • Автор: Валер'ян Підмогильний
   Рік: 1927
   Літературний рід: епос
   Жанр: модерний урбаністичний роман
   Тема: підкорення людиною міста
   Ідея: розкриття характеру людини, яка підкорює місто.
   Головні герої: Степан Радченко, його односельчанка Надійка, міщанка Мусінька (Тамара Василівна), її чоловік Гнідий і син Максим, міщанка Зоська, балерина Рита, Левко, Михайло Світозаров, поет Вигорський

   Композиція: 2 частини
  • Роман має епіграф: "Як можна бути вільним, Евкріте, коли ти маєш тіло?"
  • Юрій Шевельов про роман: "перший справжній прозовий роман ХХ ст."; "одна з вершин української прози і дороговказ для її дальшого розвитку".
   В. Підмогильний пояснив свій задум так: «Написав “Місто”, бо люблю місто і не мислю поза ним ні себе, ні своєї роботи. Написав ще й тому, щоб наблизити в міру змоги, місто до української психіки, щоб сконцентрувати його в ній, і коли мені частина критики закидає “хуторянську ворожість до міста”, то я собі можу закинути тільки невдячність проти села. Але занадто вже довго жили ми під стріхами, щоб лишатись романтиками їх».
  • Домашнє завдання: прочитати роман та охарактеризувати головного героя!
  • Для самостійного опрацювання учням 207 групи !
  • Тема уроку : Життя та творчість Остапа Вишні
  • Ознайомтеся з біографією письменника за посиланням  https://uamodna.com/articles/my-smiemosya-i-budemo-smiyatysya-dolya-gumorysta-ostapa-vyshni/ !
  • Домашнє завдання: прочитати усмішки "Моя автобіографія" та "Сом"!
  • Для самостійного опрацювання учням 207 групи !
  • Тема уроку : Усмішки "Моя автобіографія" , "Сом" та "Письменники"
  • Усмішка-різновид фейлетону та гуморески, введений в українську літературу Остапом Вишнею. Своєрідність жанру усмішки — в поєднанні побутових замальовок з частими авторськими відступами, в лаконізмі й дотепності.
  • Ознайомтеся з аналізом усмішки "Моя автобіографія" за посиланням https://ukrclassic.com.ua/katalog/v/vishnya-ostap/2227-ostap-vishnya-moya-avtobiografiya-analiz!!!
  • Ознайомтеся з аналізом усмішки "Сом" за посиланням https://ukrclassic.com.ua/katalog/v/vishnya-ostap/2225-ostap-vishnya-som-analiz!!!
  • Домашнє завдання: пройти тестові завдання за посиланням  https://naurok.com.ua/test/ostap-vishnya-1313.html!!!
  • Для самостійного опрацювання 212 та 204 групам!
  • Тема уроку: Євген Плужник , його творча біографія і трагічна доля 
  • ЄВГЕН ПЛУЖНИК
  • Ознайомитися з біографією письменника за посиланням https://ukrclassic.com.ua/katalog/p/pluzhnik-evgen/1316-evgen-pluzhnik-biografiya !
  • Ознайомитися з творчою біографією Євгена Плужника за посиланням  https://ukrclassic.com.ua/katalog/p/pluzhnik-evgen/2404-poeziya-ta-tvorchist-e-pluzhnika!
  • Домашнє завдання : скласти та записати хронологічну таблицю життя та творчості поета! 
  • Для самостійного опрацювання учням 114 групи!
  • Тема уроку: Життя і творчість Ольги Кобилянської
  • Ознайомитися з біграфією письменниці за посиланням https://zno.if.ua/?p=1542!
  • Домашнє завдання прочитати «Impromtu phantasie» («Фантазія-експромт») та пройти тестові завдання за посиланням https://naurok.com.ua/test/o-kobilyanska-fantaciya-ekspromt-32964.html!
  • Для самостійного опрацювання учням 204 та 212 груп!
  • Тема: Євген Плужник "Вчись у природи творчого спокою...","Ніч...а човен-як срібний птах!..."
  • Продекламуйте вірші за посиланнями:
  •  https://ukrclassic.com.ua/katalog/p/pluzhnik-evgen/1318-evgen-pluzhnik-vchis-u-prirodi-tvorchogo-spokoyu
  • https://ukrclassic.com.ua/katalog/p/pluzhnik-evgen/1319-evgen-pluzhnik-nich-a-choven-yak-sribnij-ptakh
  • Опрацюйте аналіз віршів за посиланнями:
  • https://ukrclassic.com.ua/katalog/p/pluzhnik-evgen/3249-analiz-virsha-vchis-u-prirodi-tvorchogo-spokoyu-pluzhnik
  • https://ukrclassic.com.ua/katalog/p/pluzhnik-evgen/3250-analiz-virsha-nich-a-choven-yak-sribnij-ptakh-pluzhnik
  • Домашнє завдання: виписати художні засоби (вірш на вибір)!
  • Для самостійного опрацювання учням 207 групи!
  • Тема: УМР. Написання усмішки
  • Пропоную на деякий час спробувати себе в ролі письменника та  написати усмішку!
  • Виконані роботи відправляти на електронну пошту olenakhomanets@gmail.com !
  • Тема: УПЧ. Улас Самчук "Марія"
  • Законспектуйте аналіз роману "Марія" за посиланням https://dovidka.biz.ua/mariya-ulas-samchuk-analiz/.
  • Домашнє завдання: прочитати роман Уласа Самчука "Марія".
  • Для самостійного опрацювання 212 групі!
  • Тема: Група "київських неокласиків". Різногранний творчий шлях М.Рильського
  • Перегляньте відео за посиланням http://tsiganokolena.ho.ua/2020/04/15/2kul22/ та законспектуйте життя та творчість Максима Рильського!
  • Для самостійного опрацювання 114 групі!
  • Тема: Автобіографізм "Іmpromptu phantasie", "Фантазія-експромт"
  • Законспектувати аналіз новели за посиланням https://zno.if.ua/?p=5985 !
  • Домашнє завдання: прочитати новелу.
  • Для самостійного опрацювання учням 204 та 207 груп!
  • Тема: Література рідного краю
  • Ознайомтеся з життям та творчістю Федунця Миколи Федоровича за посиланням http://www.odb.km.ua/index.php?dep=1&dep_up=336&dep_cur=355 !
  • Ознайомтеся з життям та творчістю Шмурикової Ніни Миколаївни за посиланням http://www.odb.km.ua/index.php?dep=1&dep_up=336&dep_cur=356 !
  • Домашня робота: продекламувати вірш на вибір із творчості Миколи Федунця або Ніни Шмурикової.
  • Для самостійного опрацювання учням 212 групи !
  • Тема: Захоплення красою і величчю світу "Солодкий світ"
  • Прослухати вірш за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=9e1r8-0CRwM!
  • Ознайомтеся та законспектуйте аналіз поезії за посиланням https://ukrclassic.com.ua/katalog/r/rilskij-maksim/3248-analiz-virsha-solodkij-svit-rilskij !
  • Домашнє завдання: виписати художні засоби з віршу "Солодкий світ".
  • Тема: Сонет "У теплі дні збирання винограду" вишуканий зразок неокласичної інтимної лірики
  • Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=5kTKoJqB0us!
  • Ознайомтеся та законспектуйте аналіз сонету https://ukrclassic.com.ua/katalog/r/rilskij-maksim/3563-analiz-u-tepli-dni-zbirannya-vinogradu-rilskij!
  • Домашня робота: виписати художні засоби з сонету "У теплі дні збирання винограду"та вивчити на пам'ять.
  • Для самостійного опрацювання учням 114 групи!
  • Тема: Образи нових жінок-інтелектуалок у "Valse melancolique" (Меланхолічний вальс)
  Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=nEfBUEzXPg4!
  • Ознайомтеся та законспектуйте аналіз новели https://zno.if.ua/?p=5695!
  • Домашня робота: напишіть коротке власне висловлення на тему "Хто такі жінки-інтелектуалки для мене "
  • Тема: Література рідного краю
  Ознайомтеся з життям та творчістю Федунця Миколи Федоровича за посиланням http://www.odb.km.ua/index.php?dep=1&dep_up=336&dep_cur=355 !

2 коментарі: