Дистанційне навчання (факультативи)

Для самостійного опрацювання учням 110 групи!
Підсумковий урок
Пройти тестові завдання за посиланням https://naurok.com.ua/test-ukra-nska-mova-rozdil-orfografiya-10-klas-161886.html !!!
Для самостійного опрацювання 114 групі!
Тема: Морфологія. Кореневі та службові морфеми
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=TwXcLCew35Q !!!
Тема: Написання -не, -ні з різними частинами мови
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=JFxcpQ2wbxs!!!
Тема: Частини мови. Рід, число, відмінок...
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=fevoybkSW88!!!
Тема: Лексикологія. Багатозначні слова. Пряме й переносне значення слів
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=SOMGVPQ-VvU!!!
Тема: Лексична помилка. Порушення лексичної норми, уживання слів у невластивому значенні . Вправи на редагування речень, тексту
Перегляньте відео за посиланнямhttps://www.youtube.com/watch?v=YDkL2r1aMfQ!!!
Тема: СинонімиТ антоніми, омоніми, пароніми
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=qE1mOOHR97A ;
https://navsi200.com/videos/paronimy/ !!!
Тема: Ативна і пасивна лексика української мови. Загальновживана та професійна лексика
Перегляньте відео за посиланнямhttps://www.youtube.com/watch?v=hJGFllm4r4M!!!
Тема: Фразеологія. Класифікація фразеологізмів. Прислів'я, приказки,крилаті вислови
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=xjGBkyWirHo ;
https://www.youtube.com/watch?v=JBp0kIfLoAc!!!
Тема: Лексикологія. Типи словників. Мовна норма
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=ekwbfPIhS4k!!!
Тема: Морфеміка. Будова слова. Основні поняття словотвору
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=CVYm-0Tjg-Y!!!
Тема: Способи творення слів
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=FEbUVFILOC4!!!
Тема: Власне висловлення
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=7mUxDv2Fa4I!!!
Тема: Робота із зошитом ЗНО. Підсумкове заняття
Виконайте тестові завдання у форматі ЗНО за посиланням (лише українську мову)!
https://zno.osvita.ua/ukrainian/240/
https://zno.osvita.ua/ukrainian/254/
https://zno.osvita.ua/ukrainian/206/
Для самостійного опрацювання 204 групі!!!
Тема: Дієприслівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=27nfTnpH2bw
https://www.youtube.com/watch?v=z-WsV-Qj-x8!!!
Тема: Прислівник. Ступені порівняння
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=WLQfVU5wylo&list=PUKZ9W_5yg6NeV92ak02CdSg&index=47!!!
Тема: Написання разом, окремо й через дефіс прислівників
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=ij3CQJuTR-s!!!
Тема: Службові частини мови. Прийменник
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=9qc9hJa-spQ
https://www.youtube.com/watch?v=SCCbFHgeGaw !!!
Тема: Сполучник як службова частина мови
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=ECWY_YLT2Y0
https://www.youtube.com/watch?v=VAToyiX61dY !!!
Тема: Групи сполучників за значенням і ситаксичною роллю: сурядні й підрядні
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=MM5ssOue3nE !!!
Тема: Правопис сполучників. Розрізнення сполучників та інших співзвучних частин мови
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=J4qE3oz-shI
https://www.youtube.com/watch?v=JFxcpQ2wbxs !!!
Тема: Частка. Правопис часток
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=q0rJgzqOQl4
https://www.youtube.com/watch?v=Rc54i1iL6e0 !!!
Тема: Вигук як частина мови. Групи вигуків
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=a5qkUjyxnwk
https://www.youtube.com/watch?v=QI3wQOA1Ezw !!!
Тема: Власне висловлення
Перегляньте відео за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=7mUxDv2Fa4I!!!
Напишіть власне висловлення на тему: "Наскільки важливим є дотримання правил співжиття в суспільстві?"
Тема: Робота з зошитом ЗНО. Підсумковий урок
Виконайте тестові завдання у форматі ЗНО за посиланням (лише українську мову)!
https://zno.osvita.ua/ukrainian/240/
https://zno.osvita.ua/ukrainian/254/
https://zno.osvita.ua/ukrainian/206/
Для самостійного опрацювання учням 207 групи!
Тема: Вигук як частина мови. Групи вигуків
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=a5qkUjyxnwk
https://www.youtube.com/watch?v=QI3wQOA1Ezw !!!
Тема: Власне висловлення
Перегляньте відео за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=7mUxDv2Fa4I!!!
Напишіть власне висловлення на тему: "Що краще: зосередитися на певній діяльності й досягти успіху в ній чи шукати себе в багатьох галузях?"
Тема: Робота з зошитом ЗНО. Підсумковий урок
Виконайте тестові завдання у форматі ЗНО за посиланням (лише українську мову)!
https://zno.osvita.ua/ukrainian/240/
https://zno.osvita.ua/ukrainian/254/
https://zno.osvita.ua/ukrainian/206/
Для самостійного опрацювання учням 212 групи!
Тема: Прислівник. Ступені порівняння
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=WLQfVU5wylo&list=PUKZ9W_5yg6NeV92ak02CdSg&index=47!!!
Тема: Написання разом, окремо й через дефіс прислівників
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=ij3CQJuTR-s!!!
Тема: Службові частини мови. Прийменник
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=9qc9hJa-spQ
https://www.youtube.com/watch?v=SCCbFHgeGaw !!!
Тема: Сполучник як службова частина мови
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=ECWY_YLT2Y0
https://www.youtube.com/watch?v=VAToyiX61dY !!!
Тема: Групи сполучників за значенням і ситаксичною роллю: сурядні й підрядні
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=MM5ssOue3nE !!!
Тема: Правопис сполучників. Розрізнення сполучників та інших співзвучних частин мови
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=J4qE3oz-shI
https://www.youtube.com/watch?v=JFxcpQ2wbxs !!!
Тема: Частка. Правопис часток
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=q0rJgzqOQl4
https://www.youtube.com/watch?v=Rc54i1iL6e0 !!!
Тема: Вигук як частина мови. Групи вигуків
Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=a5qkUjyxnwk
https://www.youtube.com/watch?v=QI3wQOA1Ezw !!!
Тема: Власне висловлення
Перегляньте відео за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=7mUxDv2Fa4I!!!
Напишіть власне висловлення на тему: "Що ж мотивує нас до дії більше – віра в себе чи впевненість у підтримці друзів, рідних, однодумців?"
Тема: Робота з зошитом ЗНО. Підсумковий урок
Виконайте тестові завдання у форматі ЗНО за посиланням (лише українську мову)!
https://zno.osvita.ua/ukrainian/240/
https://zno.osvita.ua/ukrainian/254/
https://zno.osvita.ua/ukrainian/206/

Немає коментарів:

Дописати коментар